A Budapesti Gazdasági Egyetem
Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kara,
az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola és a
Jelen-Lét a Társadalomért Egyesület
szervezésében megvalósuló

 Mesterséges Intelligencia
   –  kiberbiztonság, kereskedelem, turizmus és vendéglátás
mire számíthatunk a közeli és a távoli jövőben?  c. konferencia

Prof. Dr. Rajnai Zoltán
egyetemi tanár, ÓE – Biztonságtudományi Doktori Iskola
rajnai.zoltan@bgk.uni-obuda.hu

A Mesterséges Intelligencia alkalmazásának veszélyei a kiberbiztonságban

A kiberbiztonság stratégiai szintű feladatai, a kihívások és az arra adandó válaszok hosszú távon határozzák meg biztonságunk egyik jelentős alappillérét. Az előadás bemutatja a kiberbiztonság egyes kihívásait, a kormányzati stratégiai tervezés rendszerét és azokat az irányokat, amelyek az elkövetkezendő években meghatározhatják a kiberbiztonságot. Az új technológiák megjelenése, a mesterséges intelligencia, a korszerű eszközök, a mindennapokban használt IoT eszközök jelentős kihívások elé állítja az Európai Uniót és így hazánkat is. Bemutatásra kerül a mesterséges intelligencia hatása a kiberbiztonságra.

Dr. Virányi Péter PhD
 c.egyetemi docens BME; JELTE
viranyi.peter.dr@gmail.com

Dr. Sólyomfi Andrea Hanna PhD
adjunktus, BGE KVIK; JELTE
solyomfi.andrea@uni-bge.hu

Mesterséges Intelligencia és a társadalom

A mesterséges intelligencia (MI)  területe jelentősen fejlődött 1950 óta, amikor Alan Turing először tette fel a kérdést, hogy a gépek képesek-e gondolkodni. A mesterséges intelligencia az utóbbi tizenöt-húsz évben a tudományos diskurzusok és kutatások slágertémája lett. Megannyi tanulmány született és születik arról, hogy a mesterséges intelligencia milyen hatást gyakorol a társadalomra. A MI átalakítja a társadalmakat és a gazdaságokat. Azt ígéri, hogy termelékenységnövekedést generál, javítja a jólétet, és segít a globális kihívások kezelésében, mint például az éghajlatváltozás, az erőforrások szűkössége és az egészségügyi válságok. Mégis, mivel a mesterséges intelligencia alkalmazásokat világszerte elfogadják, használatuk kérdéseket és kihívásokat vethet fel többek között az emberi értékekkel, a méltányossággal, az emberi határozottsággal, a magánélettel, a biztonsággal és az elszámoltathatósággal kapcsolatban. Ahogy a legtöbb változás az életben, ennek is pozitív és negatív hatásai vannak, lesznek a társadalomra, ahogy a mesterséges intelligencia folyamatosan átalakítja a világot, amelyben élünk. Hogy ez hogyan fog egyensúlyba kerülni, azt bárki találgathatja, sok vita tárgyát képezi. Előadásunkban pillanatképeket villantunk fel azokból a társadalmi kihívásokból, amelyekkel szembe kell nézni.

Dr. habil. Remenyik Bulcsú PhD
egyetemi docens THE
remenyik.bulcsu@unithe.hu

Vetró Richárd
PhD hallgató MATE

Balogh Andrej
PhD hallgató MATE

A smart turizmus fejlődése és a szállodaipar

A digitalizáció mérésére létrejött a Digitális Gazdaság és Társadalom Index (DESI) kimutatásában az látható, hogy Magyarország az uniós rangsorban az utolsó harmadban helyezkedik el. Viszonylag jól állunk az internet-hozzáférés, a humán tőke és az internetes szolgáltatások területén, de le vagyunk maradva a digitális technológiák és a digitális közszolgáltatások integrációjában.

A turisztikai vállalkozásainkat az 5G kiépülésével fel kell készíteni egy smart forradalomra, ezért fontos volna, hogy az ország a digitális technológiák és a digitális közszolgáltatások integrációjában is az élbolyban helyezkedjen majd el az európai országok rangsorában. Az új technika gyors adatforgalmat tud megvalósítani egy desztinációban, egy fesztiválon vagy akár egy konferencián. A látnivalók megtekintése mellett egyre fontosabbá válik az élmény megszerzése, így az attrakcióelemeket és a rendezvényeket már élményeket nyújtó digitális eszközök egészítik ki. Továbbá egyre fontosabbá válnak a szállodák, az utazásszervezők, utazási irodák, rendezvényszervezők és idegenforgalmi szakterületek virtuális térben való megjelenései is.

A digitális turizmus már nem csak figyelembe veszi a turista igényeit, hanem azt az attrakció részévé teszi, aktívan részt vesz a turisztikai termékek menedzselésében a digitális eszközök révén, részt vesz a termék kialakításában is, az árazását is befolyásolja. Az árazás is digitálisan történik, azaz különböző szoftverek segítségével előzetes kalkulációk és big data segítségével a felhasználóra szabottan kerül – akár dinamikusan – kialakításra. Foglalási és nyilvántartási rendszerek segítik ezeket a folyamatokat, melyek össze vannak kötve egyéb eszközökkel (számlázó, weboldal stb.).

Az értékesítés is az online okos térben történik (már jegyet is digitálisan vásárolunk), ennek megfelelően a marketing és a kommunikáció is ezen a felületen zajlik személyre szabott környezetben. A folyamatmenedzsment is a smart térben történik, ami az eszközök miatt jól optimalizálható, követhető folyamatokat eredményez, ráadásul megkönnyíti a munkát, csökkenti a kockázatokat.

A kutatásunk során szállodavezetőkkel készítettünk mélyinterjúkat, mit gondolnak a digitalizáció szállodákban történő terjedésével kapcsolatban, hogyan viszonyulnak hozzájuk.

Egy online kérdőív segítségével a szállodákba látogató turistákat kérdeztük meg hogyan élik meg az okoseszközök szállodákban való terjedését. Milyen lehetőségeket, veszélyeket látnak a szállodabiztonság és a digitalizáció gyors fejlődése során.

Dr. Király Éva PhD
főiskola docens BGE KVIK
Kiraly.Eva@uni-bge.hu

Dr. Bányai Kornél PhD
főiskola docens BGE KVIK
banyai.kornel@uni-bge.hu

Dr. Domboróczky Zoltán PhD
főiskolai docens BGE KVIK, JELTE
domboroczky.zoltan@uni-bge.hu

Kell-e attól félnünk a katonai vagy a polgári ellátási láncokban, hogy az AI teljesen kiváltja az emberi hozzájárulást?

Az AI új lehetőségeket nyit meg, de egyben eddig ismeretlen kockázatokat is hordoz. Képes folyamatokat, gyorsítani, tökéletesíteni, optimalizálni, de kérdés, hogy mindent jobban tud-e elvégezni, mint mi emberek? Ma már talán kezdjük megérteni a mesterséges intelligencia alkalmazásának korlátai, kihívásait és kockázatait is, ennek megfelelően kétségeink is nőnek. Cikkünkben ezeket a korlátokat, kihívásokat és kockázatokat a katonai logisztika és a polgári ellátási lánc menedzsment irányából vizsgáljuk. Ehhez a Sivatagi Pajzs művelet logisztikai támogatásának átfogó elemzését választottuk mintaprojektül, hiszen a DARPA nyilatkozata szerint ez volt az első olyan katonai logisztikai művelet, melynek megtervezéséhez ,már az AI-t is használták. Célunk, hogy a Sivatagi Pajzs AI-vel támogatott logisztikai műveleteinek tapasztalatai alapján átfogó képet adjunk arról, hogy a védelmi és polgári ellátási láncokban a mesterséges intelligencia alkalmazásának milyen jövője prognosztizálható, mire kell ezzel kapcsolatban stratégiai és operatív szempontból az ellátási láncok tagjainak felkészülnie.

Dr. Kozák Tamás PhD
egyetemi docens BGE KVIK
kozak.tamas@uni-bge.hu

„A győztes mindent visz? – azaz az online platformgazdaságok szerepe, súlya a gazdaságban.”

A mesterséges intelligenciának is köszönhetően a platformgazdaságok világában olyan új üzleti modellek alakultak ki, amelyek megértését, illetve gazdasági hatásukat nem, vagy nehezen lehet vizsgálni a hagyományos közgazdaság elemzési módszereivel. Az előadásban olyan kérdésekre keressük a választ, mint például milyen szerepe van a hálózati hatásnak a vállalatok növekedésében vagy milyen működési, illetve üzleti kockázatok rejlenek a piacvezetők által megszerzett gazdasági erőfölényben.          

Dr. Gyömbér Béla
jogász, IT projektvezető, JOGALAPPAL; JELTE
bela.gyomber@gmail.com

Mesterséges Intelligencia a biztonság szolgálatában

A Mesterséges Intelligencia hatásai egyre erősebbek a társadalmunk mindennapi életére. Ezek a hatások – és annak negatív kockázatai – a közeljövőben különösen felerősödnek olyan területeken, mint amilyen például a munkaerőpiac, illetve az emberek életét befolyásolni képes automatizált döntéshozatali eljárások. Az elmúlt években, ezekről a területekről, a képi és nyelvi modellek fejlődésének segítségével, új területekre tört be a Mesterséges Intelligencia alkalmazása. Ilyen területnek tekinthető a hagyományos nyomozati munka és a kiberbűnözéssel szembeni fellépés támogatása, mely közvetlenül kihathat például a közbiztonságra, vagy épp a személyek és szolgáltatások szabad mozgására. Ezek a területek pedig már közvetlenül érintik a kereskedelem, a turizmus és vendéglátás működését egyaránt.  Mindazonáltal a bűnüldözés és nyomozati munka területén kiemelten fontos kérdésként jelennek meg egyes erkölcsi, illetve etikai aggályok. Mindezek mellett nehézséget okozhat az ilyen rendszerek jogi megfeleltetése a jelenlegi szabályozási környezettel, különösen egyes adatvédelmi és esélyegyenlőségi aggályokkal. Ettől függetlenül is erősen jelentkezik a terület szabályozási igénye.

Hegedűs Ferenc
főhadnagy, MAGYAR HONVÉDSÉG
hege9313@gmail.com

A Mesterséges Intelligencia logisztikája

Az mesterséges intelligencia (MI) rohamos fejlődése új kihívásokat vet fel az MI alkalmazások hardveres igényeivel kapcsolatban, különösen a globális ellátási láncok tekintetében. Az MI alkalmazások számos területen hasznosak, beleértve a logisztikát, a termelést és az ellátási láncok menedzselését, azonban azok elterjedése jelentős nyomást gyakorol a hardverinfrastruktúrára és az ellátási láncokra egyaránt. Az MI alkalmazások gyakran igényelnek nagy teljesítményű hardvereket a hatékony működéshez. Az MI rendszerek tervezése és fejlesztése során szükség van a megfelelő CPU-k, GPU-k és egyéb hardverek beszerzésére. Az ellátási láncokban és a gyártási folyamatokban bekövetkező bármely késedelem vagy hiba jelentős hatással lehet az MI projektjeinkre. Az energiafogyasztás egy másik szempont, amelyet figyelembe kell venni. A nagy energiaigényű MI rendszerek komoly problémákat okozhatnak az energiaellátás és fenntarthatóság szempontjából, különösen olyan területeken, ahol a villamosenergia korlátozottan elérhető. A hardverigény növekedése és az ellátási láncokra gyakorolt hatás egyaránt befolyásolja a globális gazdaságot és a vállalatok versenyképességét. Az MI alkalmazásoknak általánosabb elterjedése további nyomást gyakorolhat az ellátási láncokra, és szükségessé teszi a folyamatok és rendszerek fejlesztését a hatékonyság és a fenntarthatóság érdekében. Az ellátási láncok hatékony működése és az MI alkalmazások által generált adatok feldolgozása létfontosságú a gazdasági növekedés és a versenyképesség szempontjából. Az MI hardverigényeinek és az ellátási láncokon keresztül gyakorolt hatásainak megértése és hatékony kezelése kiemelkedő jelentőségű a jövőbeni fejlesztések és innovációk szempontjából.

Dr.Gajzágó Éva Judit PhD
főiskolai docens BGE KVIK
gajzago.eva@uni-bge.hu

Dávida Viktória Ramóna
Digital Account manager, Marketing

Hallyu és MI, azaz a Mesterséges Intelligencia alkalmazása a dél-koreai kreatív iparban

Az elmúlt években a kreatív- és kulturális ipar (CCI) szerepe gazdaságban betöltött szerepe egyre jelentősebb. A kreatív- és kulturális szektorok hozzájárulnak a kultúra népszerűségének, illetve a nemzeti imázs növeléséhez, ezen keresztül pedig képesek növelni egy ország gazdaságának bevételeit. A nemzeti kultúra terjesztésének legjobb példája a Hallyu, amely a dél-koreai (mostantól koreai) kreatív- és kulturális ipar termékeinek, szolgáltatásainak globális terjedését jelenti.

A Hallyu szektorok közül a legnagyobb ismertségnek a koreai popzene (K-pop), a koreai sorozatok (K-drámák), a koreai filmek, illetve az esport örvend. A koreai kultúra világszintű elterjedése, soft powerként, a koreai gazdaság más szektorainak – például a turizmus, az IT szektor, a szépségipar, a divatipar stb. – fejlődését is pozitívan befolyásolta.

A dél-koreai CCI vállalkozások stratégiájának alapvető, tradicionális eleme az online, és modern technológia alkalmazása a kulturális tartalmak terjesztése-, illetve a fogyasztók elérése terén. Napjainkban pedig a koreai cégek az olyan modern technológiai megoldásokat keresik, illetve fejlesztik, mint amilyen a Metaverzum, a virtuális valóság, a Mestreséges Intelligencia, a blokklánc-rendszerek, vagy a kiterjesztett valóság.

Az előadásban a szerzők a Hallyu azon elemeit emelik ki, amelyek a modern technológiai megoldásokhoz kapcsolódnak. A koreai CCI vállalkozások marketing tevékenységét helyezik a középpontba, és esettanulmányokkal, gyakorlati példákkal mutatják be, hogy hogyan alkalmazhatóak a CCI marketing területén a fent felsorol új technológiai megoldások.

Dr.Nyikes Zoltán PhD
főiskolai docens, MILTON; GTTSZ Drón tagozat
nyikes.zoltan@uni-milton.hu

Örmény Georgina Viktória
GTTSZ Dróntagozat
ormenyviktoria@gmail.com

 Drónvilág, avagy hogyan érvényesül a drón a turisztikában, a kereskedelemben és a vendéglátásban

A drónok sokszínűsége mindenkit lenyűgöz, aki kicsit is érdeklődik a technika ezen új vívmánya iránt. A szakértők egyetértenek abban, hogy a drón nem csupán a levegőben, hanem a földön, a vízen és a víz alatt is közlekedik.

Megemlíthetjük a repülődrónok pár felhasználási területét. Ilyen a kereskedelem, a turisztika, illetve vendéglátás is. Az előadásban bemutatásra kerül az, hogy ez a jelenség nem a jövő, hanem már a múltunk egy része. A 2020-as Tokiói olimpián, ami a pandémia miatt 2021-ben került lebonyolításra, már felszolgáltak ételeket, italokat ezek az eszközök. A 2024-es Párizsi olimpiára személyszállító drónokkal készülnek a francia szervezők. Ezek az alkalmazási lehetőségek mind beépülnek a turisztikába. Jelenleg még azt gondoljuk, hogy a videózásban, a filmezésben ez a terület kimerül, de tévedünk. A víz alá is tudunk a vízalatti drónnal merülni, vagy hamarosan víz alatti túrákat tudunk lebonyolítani általuk. A mesterséges intelligenciával ellátott drónok pedig széleskörűen tudják bemutatni a látottakat.

A kereskedelemben szintén nagy szerephez jut a drón például a logisztikában. Kisebb, vagy nagyobb tárgyakat, élőlényeket is tud szállítani. De fontos szerepet kaphat az építőiparban és az egészségügyben is. A fentiekből is látható, hogy nincs az életnek olyan szegmense, ahol ne tudnánk záros határidőn belül drónt használni, alkalmazni.

A drón nem létezhet a kibertér nélkül és ha már kibertér, akkor elengedhetetlen a kibertér védelme is. A drón a kibertér manifesztációja, így a digitalizációt körülvevő anyag maga a drón. A drón esetében pedig a célja szerint dől el, hogy mire használjuk.

Mesterséges Intelligencia Koalíció
Alapítás: 2018. 10. 09. Elnök: Jakab Roland Tagok száma:413
Neumann János NKKft. 1016 Budapest, Naphegy tér 8. • neum.hu

Jelenlegi több, mint 400 tagja és 78 alapító tagja között nemzetközi és hazai cégek, egyetemek, tudományos műhelyek, szakmai és közigazgatási szervezetek szerepelnek. Munkáját 6 munkacsoportban folytatja. Célja, hogy Magyarország a mesterséges intelligencia (MI) fejlesztések és alkalmazások terén az európai élvonalba kerüljön és a nemzetközi MI közösség fontos tagjává váljon. Alapítóinak szándéka, hogy közösen határozzák meg az MI hazai fejlesztésének irányait és kereteit, állandó szakmai és együttműködési fórumot biztosítva az MI fejlesztők, az MI felhasználói oldalát képviselő piaci és állami szereplők, illetve az akadémiai szféra, a szakmai szervezetek és az állami intézmények között. Az MI Koalíció jelentős szerepet vállalt Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiájának kialakításában, részt vesz annak végrehajtásában és felülvizsgálatában, továbbá az MI elterjedésével összefüggő társadalmi és gazdasági hatások elemzésébe